Διοίκηση του Κέντρου Πρόληψης Ίριδα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης  «ΙΡΙΔΑ» αποτελείται από τους εξής:

 1. Πρόεδρος: Παναγιώτης Βλασσάς
  Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής
 2. Αντιπρόεδρος: Ειρήνη Πετκόγλου
  Γενική Γραμματέας Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Νέας Ιωνίας Αττικής
 3. Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης
  Ταμίας Γυμναστικού και Αθλητικού Συλλόγου Νέας Ιωνίας «Η ΑΝΑΤΟΛΗ»
 4. Ταμίας: Έλλη – Αγγελική Γκινάκη
  Ταμίας Πολιτιστική Ένωση Μικρασιατικών Σωματείων Νέας Ιωνίας «Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ»
 5. Ειδικός Γραμματέας: Πολυξένη Κάκκου
  Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου βετεράνων ποδοσφαιριστών Δήμου Νέας Ιωνίας
 6. Μέλος: Πολυτίμη Λεονάρδου
  Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής
 7. Μέλος: Αναστασία Βακαλοπούλου
  Εκπρόσωπος των εργαζομένων του Κέντρου Πρόληψης «ΙΡΙΔΑ».
Μενού