Διοίκηση του Κέντρου Πρόληψης Ίριδα

Διοίκηση του Κέντρου Πρόληψης Ίριδα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης “ΙΡΙΔΑ” αποτελείται από τους εξής:

  1. Πρόεδρος: Ιωάννης Λαζαρίδης  Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής
  2. Αντιπρόεδρος: Πολυτίμη Λεονάρδου Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής
  3. Γενική Γραμματέας: Μαρία Ζαχουδάνη  Πρόεδρος Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Νέας Ιωνίας Αττικής
  4. Ταμίας: Έλλη – Αγγελική Γκινάκη  Μέλος Πολιτιστική Ένωση Μικρασιατών Νέας Ιωνίας Αττικής “Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ”
  5. Ειδικός Γραμματέας: Ελένη Κοσμετάτου Γενική Γραμματέας Α. Ο. Περισσού
  6. Μέλος: Ιωάννης Αθανασιάδης Α΄ Αντιπρόεδρος Ο.Φ.Ν.Ι.
  7. Μέλος: Ελένη Πλεξίδα Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης “ΙΡΙΔΑ” – Ψυχολόγος , Εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Κέντρο Πρόληψης “ΙΡΙΔΑ”