Η Φιλοσοφία μας

Η πρόληψη απευθύνεται σε υγιή πληθυσμό. Στόχος της είναι να ενισχύσει τα υγιή και λειτουργικά μας κομμάτια και μέσω αυτού να ελαχιστοποιήσει την εκδήλωση παθολογικών συμπεριφορών , όπως η εξάρτηση. Το περιεχόμενό της αφορά στην ενίσχυση ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων όπως η επικοινωνία, η αυτοεκτίμηση , η αναγνώριση και η έκφραση των συναισθημάτων που οχυρώνουν το άτομο και την ευρύτερη κοινωνία απέναντι στις δυσκολίες της ζωής.

Απευθύνεται δηλαδή στο στάδιο πριν την εκδήλωση παθολογικών συμπεριφορών μέσω της ενδυνάμωσης και εμψύχωσης.

Βασικός πληθυσμός – στόχος είναι το παιδί – έφηβος και οι σημαντικοί ενήλικες της ζωής του , γονείς και εκπαιδευτικοί.  Ο τρόπος δουλειάς είναι κυρίως βιωματικός.    Η ενεργός  συμμετοχή των μελών καταδεικνύεται ως ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος μάθησης.  Πλήθος μελετών, ερευνών και βιβλιογραφικών δεδομένων συνηγορούν στο παραπάνω.