Στελέχωση του Κέντρου Πρόληψης Ίριδα

 • Πλεξίδα Ελένη
  Ψυχολόγος, Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη του ΚΠ Ίριδα
 • Παππά Γλυκερία
  Κοινωνική Λειτουργός, Στέλεχος Πρόληψης
 • Βακαλοπούλου Αναστασία
  Κοινωνική Λειτουργός, Στέλεχος Πρόληψης
 • Κομνηνόγλου Ιωάννης
  Ψυχολόγος, Στέλεχος Πρόληψης
 • Λαγουδάκη Μαρία
  Διοικητική Υποστήριξη, Γραμματεία