Ευρύτερη Κοινότητα

Ευρύτερη Κοινότητα: Με τον όρο ευρύτερη κοινότητα ορίζονται οι φορείς, θεσμοί αλλά και ομάδες πολιτών που:

  • Επηρεάζουν σημαντικά το κοινωνικό ‘γίγνεσθαι’ των τοπικών κοινωνιών (αιρετοί τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι εργαζομένων, εκπρόσωποι της εκκλησίας, σύλλογοι κλπ)
  • Έχουν άμεση επαφή με παιδιά (Πρόσκοποι, Αθλητικοί – Πολιτιστικοί Σύλλογοι)
  • Μπορούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην πρόληψη των εξαρτήσεων και να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές (επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εθελοντές πολίτες).

Με δεδομένο ότι η επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος δρα καθοριστικά στην ψυχοκοινωνική εξέλιξη του ατόμου, η δημιουργία ενός δικτύου πρόληψης μέσα στην ίδια την κοινότητα συνεισφέρει στην προώθηση της ψυχικής υγείας. Μέσα από ανοιχτές εκδηλώσεις, ενημερώσεις, ομιλίες, ευρύτερη παρουσίαση στον τοπικό Τύπο με προσωπική επαφή με φορείς και συλλόγους, σκοπός είναι να φτιαχτεί ένας ουσιαστικός τρόπος επικοινωνίας και συναλλαγής. Επιπλέον, η παροχή υποστήριξης και πληροφόρησης σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης και στις οικογένειές τους και η παραπομπή τους σε ανάλογες υπηρεσίες αποτελεί βασική λειτουργία του Κέντρου.

Το Κέντρο Πρόληψης “Ίριδα” πραγματοποιεί παρεμβάσεις στην Κατασκήνωση του Δήμου Νέας Ιωνίας- Αλεποχώρι, τόσο στα παιδιά, όσο και στα στελέχη της.

Η κατασκήνωση, είναι σπουδαία εμπειρία για τα παιδιά και για τα στελέχη (ομαδάρχες & κοινοτάρχες), αφού μαθαίνουν να εντάσσονται σε ένα σύνολο και σε πολλά υποσύνολα ακολούθως, χωρίς την παρουσία των γονιών τους. Αυτό ακριβώς το γεγονός τα γεμίζει με πλούσιες εμπειρίες και εφόδια για το μέλλον τους. Επίσης, ο ρόλος της κατασκήνωσης δεν είναι μόνο να διαπαιδαγωγήσει, είναι και να ψυχαγωγήσει τα παιδιά.  Μέσα, βέβαια, από την ψυχαγωγία το παιδί θα μάθει πράγματα που θα του χρησιμεύσουν στα επόμενα βήματα της ζωής του. Αυτό φυσικά ισχύει και για τα στελέχη της κατασκήνωσης, όπου μαθαίνουν τι σημαίνει υπευθυνότητα, πώς να καθοδηγούν ένα σύνολο και να περνούν όμορφα μαζί του. Εν κατακλείδι, η κατασκήνωση αποτελεί μια όαση για αυτούς που συμμετέχουν σε αυτήν είτε αυτοί είναι στελέχη είτε είναι τα παιδιά.

Ουσιαστική σημασία έχει η κατάρτιση των στελεχών. Δηλαδή, η κατάλληλη προετοιμασία τους, ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες για την επιτυχία της σημαντικής παιδαγωγικής αποστολής τους. Διότι, οι στόχοι της κατασκήνωσης δεν εξαντλούνται στην ψυχαγωγία των παιδιών. Μέσα από το όλο πρόγραμμά της, η κατασκήνωση φιλοδοξεί να συμβάλει στη διάπλαση της παιδικής προσωπικότητας. Να βοηθήσει στην σωστή ψυχική, συναισθηματική και σωματική ανάπτυξη του παιδιού και να ενισχύσει τις διαδικασίες κοινωνικοποίησής του.

Εκπαίδευση Στελεχών Κατασκήνωσης

Στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης Ίριδα, πραγματοποιείται ομάδα για εφήβους και νέους Ομαδάρχες και Κοινοτάρχες της Κατασκήνωσης με στόχο την εκπαίδευσή τους στο ρόλο τους.

Η παρέμβαση αυτή, δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη της κατασκήνωσης να συνδεθούν μεταξύ τους και να λειτουργήσουν ως ομάδα πριν ξεκινήσει η κατασκηνωτική περίοδος. Επιπλέον, προσφέρεται ο χρόνος και ο χώρος για να ανταλλάξουν και να επεξεργαστούν εμπειρίες, προβληματισμούς, δυσκολίες αλλά και προσδοκίες μεταξύ τους, να εκφραστούν δημιουργικά και να γνωρίσουν τη βιωματική μάθηση.

Παρεμβάσεις στα παιδιά της Κατασκήνωσης

Στόχος της ομάδας είναι η καλλιέργεια των προσωπικών δεξιοτήτων όπως η αναγνώριση αναγκών, η ενίσχυση της προσωπικότητας και  η ικανότητα λήψη αποφάσεων αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων όπως σχέσεων με τα υπόλοιπα μέλη και ικανότητα συνεργασίας.

Οι εμπειρίες που αποκομίζουν τα παιδιά και τα στελέχη από την Κατασκήνωση μπορούν να εξελιχθούν σε ιδιαίτερα σημαντικές για την συνέχεια της ζωής τους.

Πιο συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις έχουν ως στόχο τη(ν):

  1. βελτίωση επικοινωνιακής ικανότητας των παιδιών στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο,
  2. απόκτηση βασικών συναισθηματικών δεξιοτήτων- αναγνώριση  και διαχείριση συναισθημάτων,
  3. ανάπτυξη πνεύματος ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας,
  4. ενίσχυση Αυτοεκτίμησης,
  5. ανάπτυξη δεξιοτήτων κινητοποίησης και
  6. ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης κρίσεων και επίλυσης συγκρούσεων