Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Παιδιά: Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας συντελείται μεταβολή στην ψυχο-κοινωνική συμπεριφορά, η οποία επηρεάζεται από την ένταξη του παιδιού στο κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου και τα κίνητρα για μάθηση. Το παιδί έχει διπλό ρόλο στη σχολική κοινότητα, μαθητής και συμμαθητής, κάνει κοινωνική σύγκριση για να επιτύχει την αυτογνωσία, και στοχεύει στην ομαλοποίηση και την ισορροπία στην μονοπώληση των γονέων. Έτσι το παιδί έχει έντονη τάση για παραγωγικότητα-δημιουργικότητα και για συμμετοχή στις ομάδες των συνομήλικων μέσα από το παιχνίδι και τους ρόλους που αναλαμβάνει. Εξίσου σημαντικός είναι και ο ρόλος του  στον κόσμο των ενηλίκων, όπως είναι η οικογένεια που είναι η ομάδα αναφοράς και στήριξης.

Στο Κεντρο Πρόληψης Ίριδα υλοποιούνται ομάδες παιδιών και βραχείες παρεμβάσεις σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της Ν. Ιωνίας και όμορων δήμων. Στόχος η ευαισθητοποίηση , η ενημέρωση των παιδιών σε θέματα που τους αφορούν (όπως οι σχέσεις με τους γονείς και συνομήλικους, η αναγνώριση και η έκφραση συναισθημάτων, η ικανότητα για λήψη αποφάσεων, η βελτίωση της επικοινωνίας) καθώς και η εκπαίδευση τους σε προσωπικές δεξιότητες ζωής, θωρακίζοντάς τα απέναντι στους κινδύνους της σύγχρονης εποχής.

Το πρόγραμμα “Ονειροκατακτητές…εν δράσει” αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση πρόληψης και ευαισθητοποίησης των μαθητών σε προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες ζωής, απαραίτητες για την θωράκιση παιδιών στους κινδύνους της σύγχρονης εποχής. Βασίζεται στις αρχές της Πρωτογενούς Πρόληψης  και εστιάζει στην ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων: Ατομικών (συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη), Σχολικών (δέσμευση του παιδιού με το σχολείο, σχέσεις εμπιστοσύνης με εκπαιδευτικούς και συμμαθητές), Περιβαλλοντικών – Οικογενειακών (σχέσεις φροντίδας και επικοινωνία στην οικογένεια).

Απευθύνεται σε μαθητές της Γ’ και Δ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου.

Στόχοι του Προγράμματος είναι:     

 • Η δημιουργία κλίματος ομαδικότητας και συνεργασίας.
 • Η ενίσχυση αυτοεκτίμησης των μαθητών (εκτίμηση προσωπικών δεξιοτήτων, επιτευγμάτων).
 • Η εκπαίδευση σε δεξιότητες  επικοινωνίας.
 • Η αναγνώριση, η αποδοχή και η αξιοποίηση των έντονων συναισθημάτων.
 • Ο διαχωρισμός θετικών και αρνητικών συμπεριφορών και η υιοθέτηση υγιών στάσεων ζωής.

Οι θεματικοί άξονες του υλικού είναι:

 • Σύνδεση Ομάδας – Δημιουργία κλίματος συνεργασίας και αλληλεγγύης, αξιοποιώντας την ομάδα.
 • Κατανόηση της ηλικιακής φάσης και ενίσχυση της αυτοεκτίμησης .
 • Αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση έντονων συναισθημάτων.
 • Κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου και ευαισθητοποίηση σε θέματα εκφοβισμού.
 • Ενασχόληση με το διαδίκτυο και σωστή διαχείριση των κινδύνων που εγκυμονεί.

 Μέθοδος εργασίας:

Το πρόγραμμα βασίζεται στη βιωματική προσέγγιση, όπου ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στις διαδικασίες μάθησης, συμβάλλοντας στην καλύτερη εμπέδωση εννοιών και δίνοντας τη δυνατότητα για την διατύπωση προβληματισμών και την εμβάθυνση των συζητήσεων. Οι μαθητές εργάζονται σε ζευγάρια ή χωρίζονται με τυχαίο τρόπο σε μικρές ομάδες. Με αυτό τον τρόπο μοιράζονται εμπειρίες, σκέψεις και συναισθήματα με τους υπόλοιπους μαθητές.

Επιπλέον θα αξιοποιηθούν:

 • Δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης μέσω ζωγραφικής και κατασκευής
 • Ασκήσεις με κινητικό χαρακτήρα
 • Παιχνίδια ρόλων
 • Αφήγηση παραμυθιού.
 • Μυθοπλασία.
 • Παιχνίδια γνώσεων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει  10 δίωρες συναντήσεις με κάθε τμήμα.

Στο τέλος των συναντήσεων τα παιδιά  θα παρουσιάσουν στους γονείς τους την εμπειρία του προγράμματος.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 

 

Συντονιστές του προγράμματος:

Βακαλοπούλου Αναστασία, Κοινωνική Λειτουργός – Στέλεχος Πρόληψης

Παππά Γλυκερία, Κοινωνική Λειτουργός – Στέλεχος Πρόληψης

Κομνηνόγλου Ιωάννης, Ψυχολόγος-Στέλεχος Πρόληψης

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π ΙΡΙΔΑ:

Πλεξίδα Ελένη, Ψυχολόγος ΜΑ

 

Το πρόγραμμα “Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο…χτίζοντας γέφυρες” αποτελεί μια  παρέμβαση πρόληψης και ευαισθητοποίησης  των μαθητών  της Στ’ τάξης,  σε αυτή τη σημαντική αλλαγή της μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.  Σκοπός του προγράμματος  είναι να βοηθήσει τους μαθητές να εκφράσουν και να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα,  τους  φόβους  και τις αγωνίες που νιώθουν, έτσι ώστε να προχωρήσουν με περισσότερη αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Διαπραγματεύεται θέματα επικοινωνίας, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, τα οποία θα τους βοηθήσουν στην ομαλή μετάβαση και προσαρμογή τους στο νέο σχολείο.

Στόχοι του Προγράμματος είναι:     

 • Να βοηθήσει τους μαθητές ώστε να εκφράσουν συναισθήματα, φόβους, ανησυχίες, ελπίδες και όνειρα σχετικά με αυτό το πέρασμα από το δημοτικό στο γυμνάσιο.
 • Να προβληματιστούν, να πάρουν εφόδια, να αναγνωρίσουν τα δυνατά τους σημεία και τις αδυναμίες σχετικά με αυτό και να κινητοποιηθούν, μέσα σε μια ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού, φροντίδας και ομαδικής λειτουργία

Οι θεματικοί άξονες του υλικού είναι:

 • Σύνδεση Ομάδας – Δημιουργία κλίματος συνεργασίας και αλληλεγγύης, αξιοποιώντας την ομάδα.
 • Κατανόηση της ηλικιακής φάσης και προετοιμασία μετάβασης στην επόμενη.
 • Αναγνώριση – έκφραση και διαχείριση έντονων συναισθημάτων.
 • Αναγνώριση δεξιοτήτων που μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά στο μεγάλωμά τους και να εκφράσουν προσδοκίες και ανησυχίες σχετικά με το γυμνάσιο.

Μέθοδος εργασίας:

Το πρόγραμμα βασίζεται στη βιωματική προσέγγιση, όπου ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στις διαδικασίες μάθησης, συμβάλλοντας στην καλύτερη εμπέδωση εννοιών και δίνοντας τη δυνατότητα για την διατύπωση προβληματισμών και την εμβάθυνση των συζητήσεων. Οι μαθητές εργάζονται σε ζευγάρια ή χωρίζονται με τυχαίο τρόπο σε μικρές ομάδες. Με αυτό τον τρόπο μοιράζονται εμπειρίες, σκέψεις και συναισθήματα με τους υπόλοιπους μαθητές.

Επιπλέον θα αξιοποιηθούν:

 • Δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης μέσω ζωγραφικής και κατασκευής
 • Ασκήσεις με κινητικό χαρακτήρα
 • Παιχνίδια ρόλων
 • Μυθοπλασία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει  2 δίωρες συναντήσεις με κάθε τμήμα.

Στο τέλος των συναντήσεων, προτείνεται στους Δ/ντες και τους Δασκάλους να κάνουν επισκέψεις οι μαθητές της Στ’ τάξης στα Γυμνάσια που θα μεταβούν, για την καλύτερη προσαρμογή των μαθητών.

 

 

Συντονιστές του προγράμματος:

Βακαλοπούλου Αναστασία, Κοινωνική Λειτουργός – Στέλεχος Πρόληψης

Παππά Γλυκερία, Κοινωνική Λειτουργός – Στέλεχος Πρόληψης

Κομνηνόγλου Ιωάννης, Ψυχολόγος- Στέλεχος Πρόληψης

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π ΙΡΙΔΑ:

Πλεξίδα Ελένη, Ψυχολόγος ΜΑ

Το πρόγραμμα “Συναισθηματικές δεξιότητες από το εγώ…στο εμείς” αποτελεί βραχεία παρέμβαση πρόληψης και ευαισθητοποίησης των μαθητών σε προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες ζωής, απαραίτητες για τη θωράκιση παιδιών στους κινδύνους της σύγχρονης εποχής. Βασίζεται στις αρχές της Πρωτογενούς Πρόληψης και εστιάζει στην ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων: Ατομικών (συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη), Σχολικών (δέσμευση του παιδιού με το σχολείο, σχέσεις εμπιστοσύνης με εκπαιδευτικούς και συμμαθητές), Περιβαλλοντικών- Οικογενειακών (σχέσεις φροντίδας και επικοινωνία στην οικογένεια).

Απευθύνεται σε μαθητές της Γ’, Δ’, και Ε΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου.

Στόχοι του Προγράμματος είναι:

 • Η δημιουργία κλίματος ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Η ενίσχυση αυτοεκτίμησης των μαθητών (εκτίμηση προσωπικών δεξιοτήτων, επιτευγμάτων)
 • Η εκπαίδευση σε δεξιότητες επικοινωνίας
 • Η αναγνώριση, η αποδοχή και η αξιοποίηση των έντονων συναισθημάτων
 • Ο διαχωρισμός θετικών και αρνητικών συμπεριφορών και η υιοθέτηση υγιών στάσεων ζωής.

Οι θεματικοί άξονες του υλικού είναι:

 • Σύνδεση Ομάδας- Δημιουργία κλίματος συνεργασίας και αλληλεγγύης, αξιοποιώντας την ομάδα
 • Κατανόηση της ηλικιακής φάσης και ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
 • Αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση έντονων συναισθημάτων
 • Κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου

Μέθοδοι εργασίας: 

Το πρόγραμμα βασίζεται στη βιωματική προσέγγιση, όπου ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στις διαδικασίες μάθησης, συμβάλλοντας στην καλύτερη εμπέδωση εννοιών και δίνοντας τη δυνατότητα για την διατύπωση προβληματισμών και την εμβάθυνση των συζητήσεων. Οι μαθητές εργάζονται σε ζευγάρια ή χωρίζονται με τυχαίο τρόπο σε μικρές ομάδες. Με αυτό τον τρόπο μοιράζονται εμπειρίες, σκέψεις και συναισθήματα με τους υπόλοιπους μαθητές.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 δίωρες συναντήσεις με κάθε τμήμα.

Συντονιστές του προγράμματος:

Βακαλοπούλου Αναστασία, Κοινωνική Λειτουργός – Στέλεχος Πρόληψης

Παππά Γλυκερία, Κοινωνική Λειτουργός – Στέλεχος Πρόληψης

Κομνηνόγλου Ιωάννης, Ψυχολόγος- Στέλεχος Πρόληψης

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π ΙΡΙΔΑ:

Πλεξίδα Ελένη, Ψυχολόγος ΜΑ

Το πρόγραμμα “Serferakias κινείται προσεκτικά” αποτελεί μια εστιασμένη παρέμβαση πρόληψης και ευαισθητοποίησης των μαθητών με θέμα τα οφέλη και τους κινδύνους από το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση τους στους παράγοντες κινδύνου του διαδικτύου και στην σωστή χρήση αυτού. Επιπλέον, φαίνεται ότι η προβληματική χρήση του Διαδικτύου, αποτελεί φαινόμενο που αγγίζει όλο και περισσότερους νέους και αρχίζει να  εμφανίζεται όλο και σε πιο μικρές ηλικίες. Η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση για τους παράγοντες που συμβάλουν σε αυτή την προβληματική σχέση, μπορούν να συντελέσουν σε καθαριστικό βαθμό στην πρόληψη της.

Στόχοι του Προγράμματος είναι:

 • Η ανάπτυξη πνεύματος ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας.
 • Η γνωριμία και η σύνδεση των συντονιστών της παρέμβασης με τα παιδιά.
 • Η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση τους, στους Παράγοντες κινδύνου του Διαδικτύου και στην σωστή χρήση αυτού, μέσω παιχνιδιού.
 • Εκπαίδευση σε δεξιότητες ζωής όπως: αυτοεκτίμηση, εντοπισμός αρνητικών και θετικών επιρροών – ποιοι μας επηρεάζουν, τρόπους αντίστασης στην επιρροή.

 Μέθοδος εργασίας 

Το πρόγραμμα βασίζεται στη βιωματική προσέγγιση, όπου ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στις διαδικασίες μάθησης, συμβάλλοντας στην καλύτερη εμπέδωση εννοιών και δίνοντας τη δυνατότητα για την διατύπωση προβληματισμών και την εμβάθυνση των συζητήσεων. Οι μαθητές εργάζονται σε  ζευγάρια ή χωρίζονται με τυχαίο τρόπο σε μικρές ομάδες. Με αυτό τον τρόπο μοιράζονται εμπειρίες, σκέψεις και συναισθήματα με τους υπόλοιπους μαθητές.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει  1 δίωρη βιωματική συνάντηση σε δύο τμήμα στο χώρο του  Δημοτικού σχολείου.

 

Συντονιστές του προγράμματος:

Βακαλοπούλου Αναστασία, Κοινωνική Λειτουργός – Στέλεχος Πρόληψης

Παππά Γλυκερία, Κοινωνική Λειτουργός – Στέλεχος Πρόληψης

Κομνηνόγλου Ιωάννης, Ψυχολόγος- Στέλεχος Πρόληψης

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π ΙΡΙΔΑ:

Πλεξίδα Ελένη, Ψυχολόγος ΜΑ