Συμβουλευτική-Αιτήματα Βοήθειας

Συμβουλευτική / Αιτήματα Βοήθειας: Μια από τις σημαντικότερες και σταθερά αυξανόμενες αριθμητικά δραστηριότητες του Κέντρου αποτελούν και τα αιτήματα βοήθειας. Το κέντρο υποδέχεται σειρά αιτημάτων στήριξης σε οικογενειακό και ατομικό επίπεδο, παρέχοντας ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη. Όπου κρίνεται αναγκαίο παραπέμπει στις ανάλογες δομές δημοσίου χαρακτήρα, προκειμένου να υπάρξει ολοκληρωμένη παρέμβαση/ θεραπεία στον ενδιαφερόμενο.